KURSER OCH SEMINARIER

 

 

Ingenjörn och hans medarbetare genomför presentationer och utbildningar av flera olika slag, alltifrån ett par timmar för elever och föräldrar tillsammans en kväll och till fyradagarskurser för lärargrupper.

En endagarskurs på 4 - 6 timmar kan omfatta:

  • Experimentstationer med teman som t ex luft, vatten, ljus. Flertalet experiment kan passas in i en lärares egen undervisning som kompletterande inslag i andra ämnen. På det sättet kan läraren trappstegsvis nå upp till det mål avseende teknikkunnande hos eleverna som den nya läroplanen föreskriver.


  • Tekniktävling med allvar och humor kring rullande, seglande, skovlande eller flygande mjölkpaket och med priser i form av experimentsatser.
  • Avslutning med diskussion och med poängknipande experiment som ger en lärare extra uppskattning och goodwillpoäng.  Exempel på tekniklektion

Tekniklektion


.