Superabsorbent

- ett märkligt svällande pulver

Pulvret i den här påsen är nog det värsta av alla kända material på att suga åt sig vatten, mellan 300 och 600 gånger sin egen vikt, dessutom är det ofarligt och miljövänligt.

Pröva själv, gör till exempel så här:

- fyll ett glas med vatten
- rör ned en tesked av pulvret och vänta
- Efter en stund kan skeden ställas i geten i glaset .....
                                     ... och glaset glaset kan hållas upp och ner

Experiment

Ett annat experiment är att hälla ut gelen på två tallrikar och droppa grön karamellfärg på den ena, ställa tallriken torrt och titta på förändringarna dag för dag. Se hur de blå och gula färgpartiklarna diffunderar fram olika fort och hur hela gelen krymper till ett nästan intet. Kul att följa, speciellt i klassrummet. Ströas vanligt salt eller hellre lite kopparsulfat eller kopparklorid på gelen i den andra tallriken blir den blötare och simmigare. Vad händer då i gelen?

Kemin

I detalj finns det hela beskrivet mycket bra på internet, på Umeå Universitets utmärkta Skol-kemi sida. En förenklad förklaring är att pulvret, som består polyakrylat, har långa molekyler med en kolförening som ryggrad i mitten och småmolekyler som spretar ut likt revben åt alla håll. När småmolekylerna blir blöta av vattnet drar de likt magneter åt sig vattenmolekyler, de har nämligen olika laddning.

 

Vattnet som tränger in får revbenen att spreta isär ännu mer och då ryms fler vattenmolekyler. Förloppet påminner om fenomenet osmos, när till exempel salt eller socker på en tomathalva suger ur vattnet ur tomaten, binder vattnet starkare till sig med sin laddning än vad tomatmolekylerna klarar av. Om nu salt ströas på gelen störs laddningsordningen, saltets molekyler kickar iväg vattnet från sina platser, det blir fritt och rinner iväg.

Praktisk användning:

- i blöjor för små, och även för vuxna som har svårt att hålla tätt, och i dambindor. Inbäddat mellan tunna genomsläppliga plastfilmer känns det nästan inte mot huden att en blöja blivit blöt. Behagligt visserligen, men det försenar tidpunkten med cirka ett år för när barnet blir blöjfritt jämfört med när de äldre gamla typerna av mer osköna blöjor användes

- i jord för att hålla den fuktig länge, för att vattnet inte skall rinna rakt igenom jorden vid bevattning. Det ger växtrötterna tid att i sin takt suga åt sig vatten ur gelen

- i kyltransporter. Med gel i plastpåsar som kylts kan känsliga mediciner och annat hållas vid en jämn låg temperatur och dessutom mjukt välinpackade

- i vissa filter för att få bort mindre mängder vatten ur bränsle, till exempel ur bensin, diesel och flygfotogen

- i leksaker som sväller i vatten

- i cement och i färg för att ändra egenskaperna, likaså i borrvätskor för att vattnet inte skall rinna iväg så snabbt

- i livsmedel för att ge mättnadskänsla vid bantning

- i smarta geler som kan ge optiska eller elektriska signaler eller tvärtom ge rörelser, än så länge dock bara i forskningslaboratorierna

- i läckande rör. Pulvret sväller raskt inuti röret och kan hindra fortsatt läckage.

Icke färdigsvällt pulver skall absolut inte spolas ut i avloppet, det kan ju ge stopp i vattenlås och rörkrökar!

Lycka till!