Sughävert -

Hävertsugen!

Principen för en sughävert kan demonstreras enkelt med ett mjölkpaket, två sugrör med knäled, lite tejp och något runt vasst som till exempel en syl eller en spetsig penna.
Klipp av toppen på mjölkpaket och gör ett hål för sugröret en liten bit nedanför kanten. Hålet skall vara precis så stort att sugröret kan tryckas igenom från paketets insida. Klipp av sugröret så att det nätt och jämt når ner till mjölkpaketets botten.
Slitsa upp det andra sugöret så att det kan träs på den ände som sticker ut. Tejpa noga så att det blir lufttätt, använd eventuellt häftmassa eller tuggumi för att få absolut tätt. Det yttre sugröret skall sticka ner en bit nedanför bottnen på mjölkpaketet.

 
     
 
     
 

Ställ paketet på diskbänken med mynningen i diskhon och fyll det med vatten, ända upp till kanten. Vad händer när vattenytan kommer ovanför sugrörskröken?

Att vattnet rinner ut beror på flera saker: Tänk på vattnet som finns inuti sugrören som om det vore ett fint pärlhalsband, lika långt som sugrören tillsammans. Dess längd i den raka delen utanför paketet är längre än den del som finns i det inre röret. Därför glider halsbandet ut.
Vattnet gör detsamma, men när det strömmar ut uppstår ett undertryck i rören som suger in vatten i det inre. Atmosfärstrycket håller ihop vattnet, likt tråden i halsbandet, så att det inte blir tomrum i rören.

Mer att läsa om sughävert

Tidigare svepetexperiment