TEKNIKTIPS 6

Tema Hus och Hem

Dessa  tre utmaningar kan du möta
-   när du ska underhålla fönstren
-   när nya kablar ska dras
-   när du ska använda färg från gamla färgburken

Lycka till !
Fleming
 

Layout och tekningar Regina Ponsell

För vårens fönstervård

Dra sladdar i slang

Vibrera upp bottensatsen

Belönat tips blir Båtförtöjning enligt västkustmodell, en anordning  som även tycks användas i Öst-europas småsjöar och vattendrag.
Yrkeslärare Waldrimiro Gnimelf har inom kort en fin belöning att hämta på posten och vi tackar för den kolorerade bilden med den vackra solen. Bra ritat!

Hälsningar
Ingenjör Lundström

 

 

     

.