Maglev,  svävare på magnetfält från 12 år

 

 

Banorna är ca 2 m långa och har två rader magnetlister i botten. Med magnetlisterna som finns i byggsatsen kan farkoster som väger upp till 200 gram byggas - tyngre ger genomslag. Banan tillverkas av trä och är  lackade i svart och rött. Se skiss nedan.
En sats bestående av en bana och  byggsatser till tio farkoster levereras på beställning av  Ingenjör Lundström.

 

Dessa satser kostar 3000 SEK  exklusive frakt.
I byggsatserna till denna utmaning finns även två magnetlister. Limmade till exempel på en skiva i byggsatsen så att listernas nordpolsida är vända mot de fastlimmade listerna i banan kan skivan hållas svävande. Är den konstruktion som byggts på skivan lagom tung och rätt placerad så kommer det hela att raskt och nästan friktionsfritt glida utför på den sluttande banan.
Magnetlisterna kan limmas mot skivan med varmlim. Obs pröva att rätt sida används, annars dras magnetlisterna obönhörligt mot varandra. Använd gärna sandpapperet för att trimma farkostens bredd, så att den glider lätt. Var noga med jämvikten så att farkosten inte tippar eller lämnar banan.Förslag till regler medföljer leveransen..