Elmotorer

Experiment publicerat i Svepet 25 Oktober 2004

Värdens enklaste
elmotor

ETT PLATT 4,5 VOLTS BATTERI, en magnet och en halvmeter isolerad klen koppartråd är allt som behövs för att göra en fungerande elmotor.
Tråden lindas runt två fingrar till en oval härva. Trådändarna surras runt härvan så att den hålls ihop. Låt ändarna sticka ut en bit, en på vardera sida av härvan.
Isoleringen på trådändarna tas bort med en vass kniv eller sandpapper så att de blir elektriskt ledande, men lämna kvar ett smalt streck isolering i längdriktningen på ena tråden.
Gör hål i blecken på batteriets plus- och minuspoler med en syl eller vass spik. Trä så in ändarna i hålen, böj till så att härvan roterar lätt och håll magneten nära härvan.
Försök att hitta det läge som ger snurr och voilá - motorn är igång.

.

 


 
     


 


 
     
 

DET GÅR OCKSÅ att göra motorn med ett vanligt runt 1,5 volts stavbatteri, stort eller litet.

Då behövs även två stora gem som tejpas fast mot batteriets poler. För in härvan med trådändarna lagrade i gemen och pröva ut rätt position med magneten.

Praktisk användning? Tja, med en liten vriden pappersbit på ena trådänden blir det en liten fläkt som kan torka nagellack - dock klarar den nog bara att torka en nagel i taget...

I alla elmotorer är principen densamma - det är variationer i magnetfältet som gör att motorn roterar.

Mer om elektriska motorer

Tidigare svepetexperiment