Mer om Elmotorer

 

 

Du kanske undrar varför vi lämnade lite av isoleringen på en av trådarna i vår lilla elmotor? Det var för att strömmen från batteriet genom härvan skulle brytas en gång per varv. Isoleringen hindrar strömmen från att passera.

När ström flyter fram i något bildas alltid ett magnetfält runt detta något som kan vara en koppartråd, en spik eller vad som helst som leder ström. Med en kompass under en kraftledning kan kompassnålen göra utslag på grund av just magnetfältet runt ledningen. Två magnetfält i närheten av varandra kan inte lämna varandra ifred, de stöter snabbt bort varandra (repellerar)  eller tvärtom, vill komma varandra nära och det fort (attraherar). Det är det som händer när permanentmagneten kommer nära härvan som det flyter ström genom. De dras emot varandra eller tvärtom. Men precis när den lilla isolerzonen på trådänden kommer emellan kopparn och blecket inuti hålet bryts strömmen helt kort och magnetfältet försvinner, härvan bara svischar förbi magneten.

 


 

I elmotorer kallas härvan för rotorn.
I så gott som alla elmotorer är det mycket kraftigare magnetfält än i vår lilla enkla motor eftersom det är så många varv med koppartrådar. I stora motorer finns dessutom stillastående härvor runt rotorn och i dessa bildas också kraftiga magnetfält när strömmen släpps på.

Om du någon gång kommer över en begagnad CD-spelare som skall slängas, passa på att skruva sönder den. I den finns minst två små utsökta motorer för 1,5 volts batterier:

Två 3 voltsmotorer från en bärbar CD-spelare. Den nedre snurrar CD-skivan och den övre förflyttar lasern över spåren i skivan via en kuggstång. I CD-spelare finns också oftast starka magneter av ett material som heter neodym. Sådana kan även användas för magnetisk ofarlig piercing i öron och läpp.

Mer om elmotorer


.